Visning - Humlehagen
Som følge av smittevernsituasjonen har vi innført regler for gjennomføring av visninger.

• Alle visningsdeltakere må forhåndsavtale visningstidspunkt slik at vi kan begrense antall personer i lokalet samtidig.

• Alle visningsdeltakere må registreres for evt. smittesporing.

• Ved oppmøte til avtalt tidspunkt får visningsdeltaker 20 min med megler.

• Ved oppmøte uten avtale kan man bli bedt om å komme tilbake på et senere tidspunkt med mindre aktivitet.

• Vi oppfordrer alle til å lese relevante salgsdokumenter før visning.

Visningstider

Vi er tilgjengelig daglig for visning, bestill visning (link til mail, se under) så avtaler vi tidspunkt.