Humlehagen på Ensjø - Bildegalleri

Alle 3D presentasjoner er av illustrativ karakter, og utarbeidet før gjennomført detaljprosjektering. Avvik kan forekomme. Materialet kan derfor vise bygningsvolumer, innredning, beplantning og detaljer mv. som ikke inngår i avtalen. Det vil ikke være full samtidighet med ferdigstillelse av boligene og omkringliggende parker og grøntdrag vist på bilder/illustrasjoner.